Moderní pětiboj - Český pohár mládeže

 Moderní pětiboj - Modern Pentathlon - TJ Tatran Ústí nad Labem 

Disciplíny a pravidla 

Moderní pětiboj je sportovní víceboj, který se skládá z pěti samostatných disciplín. Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích tabulek. Závodník, který v konečném součtu získá nejvyšší počet bodů, je vítězem pětibojařské soutěže.

Šerm kordem

Utkání se odehrávají na planši o rozměrech 14 x 1,5 m. V individuálním závodě probíhá soutěž systémem "každý s každým" na jeden vítězný zásah. Pokud v časovém limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70 % duelů znamená 1000 pětibojařských bodů. Při klasické finálové soutěži s 36 účastníky má jedno vítězství hodnotu 24 bodů. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečném běhu časovou diferenci 6 s. Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na 1-4 zásahy podle počtu zúčastněných týmů. Opět 70% všech vítězných zásahů přinese týmu 1000 bodů, hodnota jednoho vítězství závisí na počtu týmů v soutěži a většinou se pohybuje okolo 12 bodů. Ostatní pravidla jsou shodná s individuální soutěží.

Plavání

Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 m volný způsob podle pravidel plavecké federace FINA. Hranici 1000 pětibojařských bodů odpovídá v mužské kategorii čas 2:30,00 a u žen 2:40,00. Každých 0,33 s má hodnotu 4 bodů odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s. V závodě štafet se plave disciplína 3x100 m v. zp. V mužské kategorii znamená 1000 bodů čas 3:15,00, u žen je to čas 3:30,00. Soutěže mohou probíhat pouze na bazénech splňující standardy FINA, resp. UIPM.

Jízda na koni

Obsahem této disciplíny je parkúrové skákání. Závodník má v rámci soutěže za úkol překonat parkúr s 12 překážkami, resp. 15 skoky. Dle pravidel UIPM musí parkúr obsahovat v seniorské kategorii minimálně 7 skoků vysokých 120 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně "L". Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení s koněm včetně pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkúru v časovém limitu je ohodnoceno 1200 pětibojařskými body. Každý bezchybně absolvovaný skok má hodnotu 80 bodů. Všechny chyby na parkúru a překročení časového limitu je penalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot (např. porušení obrysu překážky: -28 bodů, odmítnutí poslušnosti koně: -40 bodů, pád koně či jezdce: -40 bodů, překročení časového limitu o 1s: -4 body atd.). V závodě štafet obsahuje parkúr 9 samostatných skoků, které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou v předávacím území. Chyby jsou opět penalizovány podle příslušných tabulek.  

Kombinovaná disciplína: střelba+běh

Spojuje dvě disciplíny - střelbu ze vzduchové pistole a běh - do jedné společné části obdobně jako v biatlonu. O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. Závodníci startují do této části handicapovým systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Celková délka běžecké tratě je 3000m a je rozdělena do tří kilometrových úseků. Před každým běžeckým úsekem absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku do terče o průměru 59,5mm vzdáleného 10m. Maximální časový limit na každou sérii je 70 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá. Za celkový čas 14:00 získává pětibojař 2000 b., každá vteřina nad anebo pod tuto hranici odpovídá 4b. Pořadí v cíli „kombinované disciplíny“ odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě. Do štafetové soutěže je zařazena disciplína 3x2000m se dvěmi střeleckými položkami.

Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované disciplíny je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje.
(Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).
Kombinovaná disciplína je novým oficiálním soutěžním formátem moderního pětiboje od 1. 1. 2009.

Druhy soutěží

V moderním pětiboji závodí muži i ženy v soutěžích jednotlivců, tříčlenných družstev mužů i žen, tříčlenných štafet mužů i žen a dvoučlenných štafet mužů, žen a smíšených. Soutěže je možné rozdělit podle věkových kategorií. Vedle nejprestižnější seniorské kategorie se na mezinárodní úrovni závodí ještě v kategoriích mladšího a staršího dorostu (do 16, resp. 18 let), juniorů (do 21 let)
a v kategorii veteránů (nad 40 let).

Nejvýznamnější soutěží v moderním pětiboji jsou olympijské hry, v jejichž programu jsou individuální soutěže mužů i žen. Každoročně je pořádáno nejen mistrovství světa (MS), ale i mistrovství jednotlivých kontinentů. V rámci MS i kontinentálních šampionátů jsou organizovány jak individuální, tak i obě týmové soutěže.

Nejvýznamnější dlouhodobou soutěží je Světový pohár. Ze tří nejlepších výsledků jednotlivých pětibojařů za posledních 12 měsíců se sestavuje průběžně Světový pětibojařský žebříček PWR. Všechny nejvýznamnější soutěže, s výjimkou OH, jsou organizovány jako dvoukolové. Ze semifinálových skupin postupuje do finálového závodu vždy 36 nejlepších. 

Věkové kategorie

V mládežnickém věku se postupně zvyšuje počet disciplín, prodlužují vzdálenosti závodních tratí a upravují pravidla střelby. 

 • Kategorie „E“: < 10 let, MČR, (plavání na 50 m v. zp., běh na 500 m),
 • Kategorie „D“: 11-12 let, MČR, (plavání na 100 m v. zp., běh na 1000 m),
 • Kategorie „C“: 13-14 let, MČR („klidová“ střelba se vzduchové pistole - 4x5ran s časovým limitem  1‘30“,
  plavání na 100 m v. zp., běh na 1000 m),
 • Kategorie „B“: 15-16 let, ME, (plavání na 200 m v. zp., kombinovaná část - střelba ze vzduchové  pistole
  s časovým limitem 1’30“ v kombinaci s během na 2000 m),
 • Kategorie „A“: 17-18 let, YOG, MS (šerm, plavání na 200 m v .zp., kombinovaná část - střelba ze vzduchové pistole
  s časovým limitem 1’30“ v kombinaci s během na 3000 m). 

Od kategorie „B“ (> 15 let) jsou střelba ze vzduchové pistole a běh spojeny do společné kombinované části obdobně jako v biatlonu.