Plavání - TJ Slávie Chomutov

Plavání - Swimming - TJ Slávie Chomutov

Nábor do oddílu plavání:

Plavání patří mezi sporty s nejvyšší zdravotní účinností, proto je vhodné pro všechny věkové kategorie. Při plaveckém výcviku dochází zákonitě ke zlepšování tělesné kondice, kterou každý může zúročit na celý život. A umět nejenom plavat, ale i dobře plavat, je pro dítě i mladého člověka žádoucím zážitkem. Plavání je nezastupitelné….

Chcete svému dítěti nabídnout novou možnost trávení volného času?

Chcete mu dát příležitost k všestrannému pohybu pro udržení kondice?

Chcete ho naučit dokonale všem plaveckým způsobům?

Bez ohledu na právě probíhající plaveckou sezónu přijímá Tělovýchovná jednota Slávie Chomutov – oddíl plavání do tzv. přípravek celoročně děti ve věku šest až osm let, talentované i devítileté.

Zájemci o závodní plavání se mohou přihlásit v pracovní dny v době od 16 do 17 hodin přímo u bazénu u kteréhokoliv zde přítomného trenéra.

Bližší informace lze získat i na telefonním čísle +420 602 374 916 (ing. Zdeněk Slabihoud)

Z historie TJ Slávie Chomutov:

Dochovaná historie plavání v Chomutově se datuje rokem 1945. V té době byl plavecký oddíl součástí tělovýchovné jednoty Sokol, později Baník, či Válcovny trub a železárny.

V pozadí stál vždy cvičitel a trenér Jaroslav Jezbera.  Tělovýchovná jednota Slávie Chomutov byla založena v roce 1963. Z původní „ tělocvičné gymnastiky“ přes „ oddíl míčových her“ se postupem času začala naše TJ specializovat na vodní (plavecké) sporty. V letním období probíhaly tréninky na Kamencovém jezeře,

Tréninky se konaly na Kamencovém jezeře

v zimě se využíval bazén v Mostě, Teplicích a také malý bazén, který byl vybudován v Chomutovské škole v Hornické ulici.

J.Jezbera starší trénuje ve školním bazénu v Hornické ulici v Chomutově

V této době se naši závodníci zúčastňovali přeboru oddílů bez zimních lázní. Mezi nejlepší patřili Vopičkové, Jezbera, Kubeš, Šlenc, Šafářová.

Jaroslav Jezbera mladšíTomáš Baumrt

Novodobá historie plavání v Chomutově se odvíjí od roku 1980, kdy byly dostavěny Městské lázně. Zájem o plavání byl enormní a po určité období zde byly dokonce dva plavecké oddíly – Slávie a Slavoj. Tyto oddíly se v polovině 80tých let sloučily.

Petr Šťastný a Petr Hennlich trénují v Městských lázních (80 léta)

Podařilo se nám vychovat řadu žákovských, juniorských i seniorských mistrů republiky. Pravidelně mezi nejlepšími v ČR se umísťovali Benešová, Zelenková (dnes reprezentantka v triatlonu), Köhlerová, Hennlichová, Hahnová, Jezberová, Baumrt, Turek, Zimové, Štemberkové, Hovorka, Kolář, Jezbera a celá řada dalších.

V současné době jsou nejlepší plavci TJ Slavie Chomutov zařazeni do SCM. Simona Baumrtová je členkou juniorské i seniorské reprezentace ČR, naděje pro OH.  Mladší závodníci vidí, že při patřičné píli a talentu, i z chomutovských podmínek lze dosáhnout velkých výsledků.

V současné době TJ Slávie sdružuje oddíl plavání, vodního póla, triatlonu.

Oddíl PLAVÁNÍ jeho činnost je rozdělena do tří oblastí:

přípravky děti do 10 ti let se zde připravují na budoucí závodnickou kariéru. Snaží se zvládnout základy plaveckého tréninku, zdokonalují se v technice jednotlivých plaveckých způsobů. Absolvují své první závody a přebory.

sportovní družstvo zde se soustřeďují děti ve věku 8 12 let. Trénují minimálně 4x týdně a zaměřují se především na zkvalitnění techniky plaveckých způsobů. Zde se již pravidelně zúčastňují závodů a přebornických soutěží.

závodní družstvo tito závodníci již absolvují min. 5 tréninkových jednotek týdně a jsou závodnickým vrcholem činnosti oddílu. Závodníci absolvují značné množství soutěží doma i v zahraničí a přebornické soutěže ČR dle svých věkových kategorií.

Oddíl triatlonu byl v naší TJ založen v roce 1995. Z počátku získával zájemce o tento náročný sport. V současné době se již zúčastňují pravidelně soutěží.


TJ Slávie Chomutov si váží všech výsledků dosažených jejími členy jak na sportovním tak i na společenském poli. Je hrdá na to, že řada jejích členů byla oceněna v anketě Nejlepší sportovec okresu či kraje.